e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir?

e-Belge Uygulamasında Son Durum E-Fatura Bilindiği üzere e-fatura uygulaması, teknik açıdan sistem üzerinden tanımlanmış olan standartlara uygun elektronik belgeleri gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade eder. Söz konusu bu iletim sistemi GİB portalı üzerinden yürütüleceği gibi entegratörler aracılığı ile de yerine getirilmektedir. Kısacası e-fatura, elektronik sistem […]

Okumaya devam et

Sürekli eğitim proğramımızı gerçekleştirdik

Kamu gözetimi kurumunun belirlediği zorunlu mesleki eğitim kuralları çerçevesinde, şirketimiz tarafından organize edilen ve Lebib Yalkın Akademi eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Halil Yolcu tarafından verilen eğitim proğramını Şişli Osmanbey’de gerçekleştiriyoruz. 22 katılımcıyla gerçekleşen ilk günün eğitim programında Finansal tabloların okunması ve yorumlanması konusu işleniyor.     

Okumaya devam et

Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır

Kamu Gözetimi Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada;
Şirketlerin, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistem kullanıma açılmıştır.

Okumaya devam et

7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 1. Giriş 21/3/2018 tarihli ve 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”[1] (Torba Kanun) ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere iki yeni istihdam teşviki hayatımıza girmiştir. Yine aynı Kanunla geçmişte yararlanamadığı ya […]

Okumaya devam et

Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi

İsmet ÖZTÜRK Yeminli Mali Müşavir   ÖZET Maddi duran varlıklar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple şirketlerin sahip oldukları maddi duran varlıkların kaydedilmesi, değerlenmesi, raporlanması ve amortismanlarının hesaplanması gibi hususlar büyük önem arz etmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kriterlere […]

Okumaya devam et