Ay: Ekim 2018

Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır

Kamu Gözetimi Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada;
Şirketlerin, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistem kullanıma açılmıştır.

Okumaya devam et

7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 1. Giriş 21/3/2018 tarihli ve 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”[1] (Torba Kanun) ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere iki yeni istihdam teşviki hayatımıza girmiştir. Yine aynı Kanunla geçmişte yararlanamadığı ya […]

Okumaya devam et

Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi

İsmet ÖZTÜRK Yeminli Mali Müşavir   ÖZET Maddi duran varlıklar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple şirketlerin sahip oldukları maddi duran varlıkların kaydedilmesi, değerlenmesi, raporlanması ve amortismanlarının hesaplanması gibi hususlar büyük önem arz etmektedir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kriterlere […]

Okumaya devam et

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş: Eski TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir, en çok beş kişiden oluşan murakıplarca denetleniyordu. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), anonim şirketlerde gerçekleştirilecek denetim fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar organı olarak […]

Okumaya devam et

Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar

Sinan DİKBAŞ Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   ÖZET İşletmelerin bilançolarında yer alan aktiflerini finanse edebilmelerinin yollarından biri de Finansal Kiralama işlemidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun[1] 18 inci maddesinde finansal kiralama sözleşmesi; “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya […]

Okumaya devam et

İhracatçılara Yeşil Pasaport Uygulaması

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 23 Mart 2017 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar ile ihracatçılar da yeşil pasaport alma hakkı kazandı. Bu hakkı kazanan ihracatçılar, yeni uygulama sayesinde yurtdışına giriş çıkışlarda vize sıkıntısı yaşamaksızın uluslararası ticaret yapmaya devam edebilmektedirler. Bilindiği üzere, yeşil pasaportu olanlar dünyanın birçok […]

Okumaya devam et