Posted in Duyuru

Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin KGK Duyurusu

Bağımsız denetime, bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslar, Kurumumuz tarafından 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği…

Devamını Okuyunuz... Denetim Üstlenen Bağımsız Denetçi Başvurularına İlişkin KGK Duyurusu
Posted in Genel

Sürekli eğitim proğramımızı gerçekleştirdik

Kamu gözetimi kurumunun belirlediği zorunlu mesleki eğitim kuralları çerçevesinde, şirketimiz tarafından organize edilen ve Lebib Yalkın Akademi eğitmeni Yrd. Doç. Dr. Halil Yolcu tarafından verilen…

Devamını Okuyunuz... Sürekli eğitim proğramımızı gerçekleştirdik
Posted in Duyuru Kurumsal

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Web Sitemiz Yenilenmektedir.

Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Web Sitemiz Yenilenmektedir.

Devamını Okuyunuz... Sizlere Daha İyi Hizmet Vermek İçin Web Sitemiz Yenilenmektedir.
Posted in Mevzuat

Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır

Kamu Gözetimi Kurumunun internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada;
Şirketlerin, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca denetime tabi olup olmadıklarını sorgulayabilecekleri sistem kullanıma açılmıştır.

Devamını Okuyunuz... Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistem Kullanıma Açılmıştır
Posted in Duyuru

KGK Tarafından Düzenlenen 2017 Yılı İnceleme Raporu Yayımlanmıştır.

Bağımsız denetimde gerekli kalite ve güveni sağlamak amacıyla Kurumumuz tarafından bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler nezdinde 2017 yılında yapılan incelemeler tamamlanmış olup, yapılan incelemelerin…

Devamını Okuyunuz... KGK Tarafından Düzenlenen 2017 Yılı İnceleme Raporu Yayımlanmıştır.
Posted in Duyuru

Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetçi Yardımcısı istihdam edilecektir.

BAĞIMSIZ DENETÇİ ve BAĞIMSIZ DENETÇİ YARDIMCISI Sürekli büyüyen ve gelişen şirketimizde görevlendirilmek üzere Bağımsız Denetçi ve Denetçi yardımcıları aramaktayız. İlgililerle irtibat kurulabilmesi için, kurumsal@ctsdenetim.com.tr adresine…

Devamını Okuyunuz... Bağımsız Denetçi ve Bağımsız Denetçi Yardımcısı istihdam edilecektir.
Posted in Makaleler

7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 1. Giriş 21/3/2018 tarihli ve 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde…

Devamını Okuyunuz... 7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?
Posted in Makaleler

Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi

İsmet ÖZTÜRK Yeminli Mali Müşavir   ÖZET Maddi duran varlıklar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple şirketlerin sahip oldukları maddi duran varlıkların…

Devamını Okuyunuz... Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi
Posted in Makaleler

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş: Eski TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir,…

Devamını Okuyunuz... Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı
Posted in Makaleler

Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar

Sinan DİKBAŞ Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   ÖZET İşletmelerin bilançolarında yer alan aktiflerini finanse edebilmelerinin yollarından biri de Finansal Kiralama işlemidir. 6361 sayılı Finansal…

Devamını Okuyunuz... Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar