Posted in Makaleler

e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir?

e-Belge Uygulamasında Son Durum E-Fatura Bilindiği üzere e-fatura uygulaması, teknik açıdan sistem üzerinden tanımlanmış olan standartlara uygun elektronik belgeleri gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan…

Devamını Okuyunuz... e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir?
Posted in Makaleler

7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 1. Giriş 21/3/2018 tarihli ve 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde…

Devamını Okuyunuz... 7103 Sayılı Yasaya Göre Geçmişe Yönelik SGK Prim Teşviklerinden Nasıl Yararlanılacak?
Posted in Makaleler

Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi

İsmet ÖZTÜRK Yeminli Mali Müşavir   ÖZET Maddi duran varlıklar işletmelerin finansal tablolarında önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple şirketlerin sahip oldukları maddi duran varlıkların…

Devamını Okuyunuz... Maddi Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesinin, Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi
Posted in Makaleler

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş: Eski TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir,…

Devamını Okuyunuz... Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı
Posted in Makaleler

Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar

Sinan DİKBAŞ Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   ÖZET İşletmelerin bilançolarında yer alan aktiflerini finanse edebilmelerinin yollarından biri de Finansal Kiralama işlemidir. 6361 sayılı Finansal…

Devamını Okuyunuz... Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar
Posted in Makaleler

İhracatçılara Yeşil Pasaport Uygulaması

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 23 Mart 2017 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar ile ihracatçılar da yeşil pasaport alma hakkı kazandı….

Devamını Okuyunuz... İhracatçılara Yeşil Pasaport Uygulaması
Posted in Makaleler

Özlük Dosyası Deyip Geçmeyin!

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş Çalışma hayatında işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen çok sayıda hukuksal düzleme mevcuttur. Bu düzenlemeler iş hayatındaki ilişkilerin…

Devamını Okuyunuz... Özlük Dosyası Deyip Geçmeyin!
Posted in Makaleler

Katma Değer Vergisi Açısından Yem Ve Gübre Teslimlerinde Son Durum Ve KDV İadesi

3065 sayılı Kanunun[1] 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile ilgili bentte teker teker isimleri zikredilen yemlerin teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna kılınmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde[2] belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerin mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın Vergi İnceleme Raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilirken, 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri Vergi İnceleme Raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Nakden iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilmektedir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Devamını Okuyunuz... Katma Değer Vergisi Açısından Yem Ve Gübre Teslimlerinde Son Durum Ve KDV İadesi
Posted in Makaleler

Vergi İncelemesine ve Riskli Mükellefler Kategorisine Girmenin (!) Yolları

“Uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi olmak isteyen Türkiye’nin; şeffaf, öngörülebilir, risk kriterleri belirlenmiş ve mükellefler ile önceden paylaşılmış, objektif ve diyaloğa açık bir vergi incelemesi sistemi oluşturmasını beklemek, bu ürkütücü işleme muhatap olan mükelleflerin en doğal hakkıdır.”

Devamını Okuyunuz... Vergi İncelemesine ve Riskli Mükellefler Kategorisine Girmenin (!) Yolları
Posted in Makaleler

Kira Beyannamesi Vermeli Misiniz?

Bilinmelidir ki, vergi daireleri kira geliri denetimini birçok kriteri kullanarak yapabilmektedir. Evde oturanların ev sahibi mi yoksa kiracı mı olduğu yada işyeri olarak kullanılan işyerlerinin kiracılar yada sahipleri tarafından kullanılıp kullanılmadığı yönünde denetimler vergi idaresi tarafından hem fiziki olarak memur vasıtasıyla, hem de sistem üzerinden yapılabilmektedir. Bu çerçevede; belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri, toki, bankalar, ptt, dask bilgileri, tapu daireleri, su idareleri, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi, doğalgaz dağıtım şirketleri gayrimenkullerle ilgili bilgileri Maliye Bakanlığı ile paylaşmaktadır. Bu durum, vergi idaresinin kira gelirlerini kolayca tespit etmesini sağlamaktadır.

Devamını Okuyunuz... Kira Beyannamesi Vermeli Misiniz?