Ekibimiz

CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. daha önce Kamunun idari ve denetim kademelerinde ve özel sektörde çalışmış, sonrasında Yeminli Mali Müşavirlik, SMMM ve Bağımsız Denetim Şirketlerinde görev yapmış olan, mesleki deneyime sahip  ortakların bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Birol GÜVEN Yönetim Kurulu Başkanı & Sorumlu Denetçi

1964 Osmaniye doğumludur. 1981 Yılında İstanbul Maliye Meslek Lisesi’ni,1985 Yılında Dokuz Eylül Ün. İ.İ.B.F.Muğla İşl. Yük. Okulu’nu bitirdi. Sırasıyla Adana, Muğla, Ankara, Bitlis, Kayseri ve İstanbul’da Maliye Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde Vergi Memuru, Vergi Kontrol Memuru,Vergi Denetmeni (Vergi Müfettişi) ve Vergi Dairesi Müdürü unvanlarında görev yaptı. 1997 yılında kamu görevinden istifa edip kendi işyerini kurdu. 1997-2002 yılları arasında S.M.Mali Müşavir olarak, 2002 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak kendi işyerinde çalışmaktadır. 2013 yılında Bağımsız Denetçi belgesine haiz olup 2015 yılından bu yana aktif olarak Bağımsız Denetim şirketinde kurucu ortak ve sorumlu denetçi olarak görev yapmıştır. Temmuz 2019’dan itibaren CTS Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye katılmıştır.

e-posta: birolguven@ctsdenetim.com.tr

Ömer ŞEN     Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak

1959 yılında Gümüşhacıköy’de doğdu. 1977 yılında Ankara Maliye Okulunu, 1982 yılında  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Sinop’da 5 yıl Vergi Kontrol Memuru (Vergi Müfettişi) görevinden sonra devletteki görevinden ayrılarak Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Sinop odası bşkanlığını yaptı. 1993 yılından bu tarafa İstanbul’da Yeminli Mali müşavirlik yapıyor. Evli 3 çocuğu bulunmaktadır.

e-posta: omersen@ctsdenetim.com.tr

İsmet ÖZTÜRK  Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak

17/01/1959 tarihinde  Kalecik’te doğdu. İlk öğretimini Kalecik’te ,orta öğretimini ise Ankara’da tamamladı. 1977 yılında Maliye Meslek Lisesinden , 1984 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 1977 yılında liseyi bitirdikten sonra  aynı yıl Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başladı. 1982-1989 yıllarında aynı birimde Gelir Uzmanı , 1989- 2003 Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Denetmeni olarak çalıştı. 2005 Yılından itibaren bağımsız olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta. Evli 2 çocuğu var.

e-posta: ismetozturk@ctsdenetim.com.tr

Sinan DİKBAŞ  Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak

1978 İskenderun doğumludur. 2001yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. 2004 – 2007 Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı, 2007 – 2015 – Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişliği görevini yaptı. İstanbul’da Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta olup, evli ve ikizlerin babasıdır.

e-posta: sinandikbas@ctsdenetim.com.tr

Alper SOLAK  SMMM – Kurucu Ortak

1974 İstanbul’da doğdu .1998 yılında Kocaeli Ünüversitesi  iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü Bitirdi . 1994-2008 yılları arası Yeminli Mali Müşavir Firmalarında Denetçi ünvanı ile çalıştı . 2008 Yılından itibaren İstanbul’da  Bağımsız olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmaktadır. Evli ve bir çoçuk babasıdır.

e-posta: alpersolak@ctsdenetim.com.tr