Başkandan

Dünyada yaşanmakta olan ve ekonomik sonuçlar doğuran olaylar, bu sonuçları öngörebilen firmalar tarafından fırsata dönüştürülebilmektedir. İş çevreleri, karmaşanın içerisinde faaliyetlerine devam ederken, kendilerini ilgilendiren ancak kendileri dışındakilerce belirlenen kural ve dengelerin yarattığı sonuçlardan nasıl etkileneceği konusunda öngörü sorunu yaşayabilmektedir.

Bu sorunun çözümü, deneyimli, bilgi birikimi olan ve güven veren kişilerin oluşturduğu kuruluşların hizmetlerinden yararlanılarak mümkün olabilmektedir.

Bağımsız Denetim Şirketlerinin yetkilendirilmesinin altında da iş dünyasının içinde bulunduğu çeşitli zorluklar ve onlarla ilişki içerisinde bulunan tarafların güven ihtiyacının karşılanması yatmaktadır. CTS Denetimi oluşturan deneyimli kurucuların bir araya gelmelerinin sebebi de bu ihtiyacın varlığıdır.

Yılların birikimi ve kurucularımızın uzmanlık alanlarındaki yeterlilikleri, iş çevrelerinin sorunlarını çözme iddiamızın ne kadar yerinde bir iddia olduğunun göstergesidir. Bu güvenilirlik üçüncü şahıslar nezdinde de çalıştığımız firmalara güven duyulmasını sağlayacaktır.

Ortaklarımızın; şirketimizin kuruluşu öncesinde, kamuda ve özel sektörde yaptığı çalışmalar referans alındığında firmalar hakkında bağımsız denetim standartları çerçevesinde yazdığımız raporlar itibar edilir raporlar olacaktır.

Bilinmelidir ki; ucuz danışmanlık, iş çevrelerinin karşılaşabileceği büyük tehlikelerin habercisidir. CTS Denetim olarak, ilişkide bulunduğumuz firmalar ve onlarla ilişkide bulunan üçüncü şahısların haklarını koruyarak, hukuki düzenlemelere uygun olarak, zamanın ve nakdin birer maliyet olduğu bilinciyle, sorunların yok edilmesi için hizmet veren ve yaptığı denetimin kalitesinden ödün vermeyen bir kuruluş olmak azmindeyiz.

Birol GÜVEN

Yönetim Kurulu Başkanı