e-Belge Uygulamasında Son Durum Nedir?

Birol GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

e-Belge Uygulamasında Son Durum

E-Fatura

Bilindiği üzere e-fatura uygulaması, teknik açıdan sistem üzerinden tanımlanmış olan standartlara uygun elektronik belgeleri gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade eder.

Söz konusu bu iletim sistemi GİB portalı üzerinden yürütüleceği gibi entegratörler aracılığı ile de yerine getirilmektedir.

Kısacası e-fatura, elektronik sistem üzerinden kayıtlı mükellefe faturanın iletilmesidir.

E-Arşiv Fatura

Günlük hayatta yapılan elektronik alışverişin sistem üzerinden e-faturaya dönüştürülmesidir. İnternet üzerinden ticaret yapan mükelleflerin kayıtlarını e-arşiv fatura sistemine uygun oluşturmak zorundadır. Öyle ki günümüzde internet üzerinden alışveriş için milyonlarca sipariş, mal ve hizmet hareketi yürütülmektedir. Bunların kayıt ve belge düzeni  ile denetimi kolaylıkla yapılabilecektir.

E-serbest meslek makbuzu

Serbest meslek mensuplarının kullanmış olduğu kağıt belgelerin yerine önümüzdeki yıldan itibaren e-serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda düzenlemek ve iletmek zorunda olacaklardır.

Mevcut durum

Gelelim günümüze Mali İdarenin yapmış olduğu uygulamalarla her  alanı kıskaca alarak tüm mükellefleri e-fatura , e-arşiv fatura ve e-serbest meslek makbuzu  kapsamına dahil ederek hem vergi kaybını hem de kayıt dışılığı yok etmeyi amaçlamaktadır.

Hali hazırda mükelleflerin yükümlülükleri tarih bazında aşağıda gösterilmiştir.

Son söz, Söz uçar yazı kalır. Kâğıt gider e-kaydı kalır.

Kaynaklar

– VUK 509 seri no.lu genel tebliği

– VUK diğer tebliğler

Kaynak: http://www.alomaliye.com/2019/10/30/e-belge-uygulamasinda-son-durum/

Bir cevap yazın