Muhasebe Hizmetleri

MUHASEBE HİZMETLERİ (Çözüm Ortaklarımız Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler tarafından yapılmaktadır)

  • Vergi ve ilgili diğer mevzuatlara, Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde çalıştığımız kişi ve kurumların muhasebe defterlerinin tutulması, bilanço, kar- zarar tablosu ve ilgili mali tabloların hazırlanması ve ilgili kurumlara sunulması işlemleri tarafımızca yürütülür. KDV, aylık ve üçer aylık Muhtasar ve Geçici Vergi, yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanması, kontrolü ve tahakkuk ettirilerek, Tahakkuk Fişi’nin mükellefe mail yoluyla iletilir, öncesinde telefon ile bilgilendirilir.

  • Sgk işyeri açılışları, işe giriş –çıkış bildirgelerini verilmesi, ücret bordrolarının hazırlanması, işten çıkış evraklarının hazırlanıp mükellefe sunulması, aylık sigorta prim hizmet bildirgelerinin yapılması, personel tazminat hesaplamaları yapılır.

  • Sgk, Vergi Daireleri ve diğer resmi kuruluşlara gerekli yazışmaları yapılır ve takibi sağlanır.

  • Gerçek ve tüzel kişiler şube, depo ve irtibat bürosu gibi diğer şube işyerlerinin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak.

  • Her türlü şirket Ana sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvurularını yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek.

Bir hizmet firması olmamızın bilinciyle, evrak işleme ve dosyalama işlemleri deneyimli personellerimiz tarafından çalıştığımız firmaların adreslerinde gerçekleştirilir. Yine buna bağlı olarak Sgk ve Vergi mevzuatı ile ilgili danışmanlık hizmeti verilir. Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejilere uygun olarak kurumsal finansman projelerinde tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir. Firmalara muhasebe departmanı oluşturma konusunda yardımcı olunur, yine bu departmanla ilgili iş gücü ihtiyaçları karşılanır. Mükelleflerin ön muhasebe elemanlarını eğitilir, eğitim sonrası kontrolünü yaparak, ön muhasebenin kusursuz işleyişi sağlanır.

Farklı ve kaliteli hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini en yüksek düzeyde tutma anlayışıyla hareket eder.

– Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde analiz eder ve yararlanabilecekleri hizmetleri sunar.

– Müşterilerinin beklentilerinin üzerinde kalitede hizmet sunabilmek için kendini sürekli yenileme eğitim ve geliştirme çabası içerisindedir.

– Müşterilerine sistemli bir şekilde hizmet sunabilmek için belli bir plan dahilinde hareket eder ve hizmet süreci içerisinde meydana gelebilecek müşteri talep değişikliklerine en kısa sürede adapte olabilme esnekliği gösterir.

– Hizmet sürecinde müşterileri ile sürekli iletişim halinde olan mali müşavirlik büromuz, tüm aşamalarda müşterilerini eksiksiz bir şekilde bilgilendirir ve sürecin en iyi şekilde sonuçlandırılabilmesi için danışmanlık verir.

– Hızlı bir iletişim anlayışına sahip olan  büromuz mali mevzuattaki ve müşterilerinin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe müşterilerine ulaştırarak tedbir alabilmelerini ve faaliyetlerini yönlendirebilmelerini sağlar.

– Müşterilerinin mali mevzuat konusundaki sorularını yanıtlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirerek danışmanlık hizmeti verir.

– Hizmet sürecinde herhangi bir problemin vukuu bulması halinde sorunun çözümünü müşteri ile sağlanan mutabakat doğrultusunda neticelendirir.