Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca Murakıp Denetçi Unvanı

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş: Eski TTK’ya göre, anonim şirketin işlemleri, genel kurul tarafından şirket ortağı olan veya olmayanlar arasından seçilen en az bir, en çok beş kişiden oluşan murakıplarca denetleniyordu. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu(YTTK), anonim şirketlerde gerçekleştirilecek denetim fonksiyonunu, tüzel kişiliğin bünyesinde bir karar organı olarak […]

Okumaya devam et

Sat-Geri Kirala Yöntemine Tanınan Vergisel Avantajlar

Sinan DİKBAŞ Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi   ÖZET İşletmelerin bilançolarında yer alan aktiflerini finanse edebilmelerinin yollarından biri de Finansal Kiralama işlemidir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun[1] 18 inci maddesinde finansal kiralama sözleşmesi; “kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın aldığı veya […]

Okumaya devam et

İhracatçılara Yeşil Pasaport Uygulaması

Ömer Lütfi ÖZENÇ E. Vergi Dairesi Müdürü Bağımsız Denetçi 23 Mart 2017 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulu’nun onayladığı karar ile ihracatçılar da yeşil pasaport alma hakkı kazandı. Bu hakkı kazanan ihracatçılar, yeni uygulama sayesinde yurtdışına giriş çıkışlarda vize sıkıntısı yaşamaksızın uluslararası ticaret yapmaya devam edebilmektedirler. Bilindiği üzere, yeşil pasaportu olanlar dünyanın birçok […]

Okumaya devam et

Özlük Dosyası Deyip Geçmeyin!

Faruk Kaan ÖZENÇ SMMM 1. Giriş Çalışma hayatında işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen çok sayıda hukuksal düzleme mevcuttur. Bu düzenlemeler iş hayatındaki ilişkilerin belirli standartlarda, güvenlik ve sağlık içerisinde yürümesini sağlamaktadır. Çalışma hayatında karşılaşılan sorunların çözümünde veya işleyişine ilişkin düzenlemelerin açıklanmasında önemli yeri olan kayıtlardan biri de işçi […]

Okumaya devam et

Katma Değer Vergisi Açısından Yem Ve Gübre Teslimlerinde Son Durum Ve KDV İadesi

3065 sayılı Kanunun[1] 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile ilgili bentte teker teker isimleri zikredilen yemlerin teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna kılınmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde[2] belirtilen şartları yerine getiren mükelleflerin mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın Vergi İnceleme Raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilirken, 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri Vergi İnceleme Raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Nakden iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilmektedir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, Vergi İnceleme Raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Okumaya devam et

Vergi İncelemesine ve Riskli Mükellefler Kategorisine Girmenin (!) Yolları

“Uluslararası yatırımlar için cazibe merkezi olmak isteyen Türkiye’nin; şeffaf, öngörülebilir, risk kriterleri belirlenmiş ve mükellefler ile önceden paylaşılmış, objektif ve diyaloğa açık bir vergi incelemesi sistemi oluşturmasını beklemek, bu ürkütücü işleme muhatap olan mükelleflerin en doğal hakkıdır.”

Okumaya devam et