SGK Eksik Gün Nedenleri

01 İstirahat 13 Diğer nedenler
03 Disiplin cezası 15 Devamsızlık
04 Gözaltına alınma 16 Fesih tarihinde çalışmamış
05 Tutukluluk 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
06 Kısmi istihdam 18 Kısa çalışma ödeneği
07 Puantaj kayıtları 19 Ücretsiz Doğum İzni
08 Grev 20 Ücretsiz Yol İzni
09 Lokavt 21 Diğer Ücretsiz İzin
10 Genel hayatı etkileyen olaylar 22 5434 SK. ek 76, GM 192
11 Doğal afet 23 Yarım çalışma ödeneği
12 Birden fazla 24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir