SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

SGK Primine Tabi Olan Kazançlar
    1.    Asıl ücret (Süreye bağlı, parça başı, götürü, kardan hisse, komisyon, ve sair şekillerde belirlenen ve hizmet karşılığı ödenen ana ücret)
    2.    Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri için ödenen ücret
    3.    Fazla mesai ücreti
    4.    Ek görev ücreti, çalışma ödeneği, hizmet zammı, meslek tazminatı gibi isimler altında iş karşılığı ödenen ücret unsurları (mutad olsun olmasın)
    5.    SSK’dan geçici işgöremezlik ödeneği alanlara istirahatte bulundukları süre için işverenler tarafından rızaen veya toplu sözleşme gereği olarak yapılan ödemeler
    6.    Yıllık izin ve mazeret izni
    7.    İş Kanunu’nda belirtilen yıllık izin kullandırılmamış olması nedeniyle, bu Kanun’a göre ödenen ve kullandırılmayan izin gün sayısına göre hesaplanan izin ücretleri
    8.    Her türlü ikramiyeler (temettü ikramileri, yılbaşı, bayram ikramiyesi dahil)
    9.    Her türlü primler (temininde güçlük zammı, kıdem zammı, jestiyon, seyahat primi dahil)
    10.    Gece zammı ve vardiya primleri
    11.    Yol parası (personelin, evinden işe gelip gitmesi için)
    12.    Tabii afet yardımı
    13.    Bayram harçlığı
    14.    Sakatlık ve hastalık nedeniyle verilen tazminatlar
    15.    Yıpranma tazminatı
    16.    Kira, giyecek, yakacak vs. yardımı (nakit)
    17.    Askerlik yardımı
    18.    Sünnet yardımı
    19.    Yılbaşı parası
    20.    Belli bir hizmet yılını doldurup işten ayrılanlara (sigortalılığı sona erenlere) ödenen jübile ikramiyesi ve buna benzer sair ödemeler
    21.    Huzur hakları
    22.    İzin harçlığı
    23.    Makam tazminatı (veya temsil ödeneği)
    24.    Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir)
    25.    Öğrenim ve dinlenme yardımı
    26.    Seyyar görev tazminatı
    27.    Mali sorumluluk ödeneği
    28.    Özel hizmet tazminatı
    29.    İmza sorumluluğu tazminatı
    30.    Kreş ücreti
    31.    İş riski zammı
SGK Primine Tabi Olmayan Kazançlar
    1.    Personelin toplu halde işe gidip gelmesinin sağlanması (servis)
    2.    Evlenme veya doğum yardımı
    3.    Ölüm yardımı (personelin anası veya babasının eşinin veya çocuğunun ölümüne verilen)
    4.    Çocuk parası
    5.    Aile yardımı
    6.    Sair ayni yardımlar (yiyecek, yemek bedeli)
    7.    Harcırahlar
    8.    Kıdem tazminatı
    9.    İhbar tazminatı (Peşin ödenirse)
    10.    Havlu, sabun vs. yardımı (işyerinde kullanmak için)
    11.    Konut tahsisi (ayni)
    12.    İşyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs.
    13.    Kasa tazminatları
    14.    Ücret avansları
    15.    Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir)
    16.    Elbise dikiş parası
    17.    6772 Sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikramiyeler
    18.    Ayakkabı parası.
    19.    Aile yardımı
    20.    Sair ayni yardımlar (yiyecek, yemek bedeli)
    21.    Harcırahlar
    22.    Kıdem tazminatı
    23.    İhbar tazminatı (Peşin ödenirse)
    24.    Havlu, sabun vs. yardımı (işyerinde kullanmak için)
    25.    Konut tahsisi (ayni)
    26.    İşyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs.
    27.    Kasa tazminatları
    28.    Ücret avansları
    29.    Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir)
    30.    Elbise dikiş parası
    31.    6772 Sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikramiyeler
    32.    Ayakkabı parası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir